Wejście do mieszkania, czyli przedpokój to jego wizytówka. Projekt tego mieszkania dowodzi, że duży przedpokój nie jest stratą powierzchni, tylko rozwiązaniem wielu funkcji.

Podobne zjdęcia
Komentarze

Zapytanie ofertowe

Nieważna Email
Numer jest nieprawidłowy. Sprawdź kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu.
My project request will be forwarded to the professional. By clicking Request I confirm I have read the Warunki.