Ekskluzywny salon z betonem architektonicznym od Luxum. Wymiar płyt
120x60 cm. Projekt i zdjęcie dzięki uprzejmości SUMA architektów z Krakowa.

Podobne zjdęcia
Komentarze

Zapytanie ofertowe

Nieważna Email
Numer jest nieprawidłowy. Sprawdź kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu.
My project request will be forwarded to the professional. By clicking Request I confirm I have read the Warunki.