W części komunikacyjnej wykorzystaliśmy połączenie naturalnego kamienia wraz z drewnem, otrzymując przy tym bardzo elegancki efekt. Jasne ściany oraz stolarka drzwiowa optycznie powiększają cały korytarz.

Podobne zjdęcia
Komentarze

Zapytanie ofertowe

Nieważna Email
Numer jest nieprawidłowy. Sprawdź kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu.
My project request will be forwarded to the professional. By clicking Request I confirm I have read the Warunki.