WHITE ONE to minimalistyczny apartament w Krakowie. Głównym kolorem jest biel występująca w różnych odcieniach i fakturach łącząca się z szarością betonu.

WHITE ONE is minimalistic apartment in Krakow. This bright interior contents diferent shades of white connected with concrete accent wall.  

Foto: Tomasz Prokop

Prawa autorskie do zdjęci: SUMA Architektów Sp. z o.o.
Podobne zjdęcia
Komentarze

Zapytanie ofertowe

Nieważna Email
Numer jest nieprawidłowy. Sprawdź kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu.
My project request will be forwarded to the professional. By clicking Request I confirm I have read the Warunki.