Rozbudowa szkoły muzycznej, pl+ pl+sp. z o.o. szkoły | homify
< >
ROZBUDOWA SZKOŁY MUZYCZNEJ, PL+ PL+sp. z o.o. Szkoły
< >
ROZBUDOWA SZKOŁY MUZYCZNEJ, PL+ PL+sp. z o.o. Szkoły
< >
ROZBUDOWA SZKOŁY MUZYCZNEJ, PL+ PL+sp. z o.o. Szkoły

Celem działań przestrzenno – architektonicznych było wprowadzenie ładu przestrzennego przez wpisanie się projektowanego obiektu w istniejącą architekturę śródmiejską. Nowy budynek podporządkowuje sobie nieregularną zabudowę oficyn kamienic, tworząc czytelny układ zabudowy śródmiejskiej wraz z ciągami pieszych, placami oraz terenami zielonymi.

Autorzy: Paweł Litwinowicz, Piotr Kluj

Prawa autorskie do zdjęci: PL+
Podobne zjdęcia
Komentarze