głodni STYLU pracownia projektowa
edit edit in admin Poproś o opinię Nowy projekt

Projekty

głodniSTYLU to pracownia projektowa zajmująca się architekturą i budownictwem.

Jesteśmy głodni nowych rozwiązań i spragnieni wyzwań, jakie przynosi każdy projekt. Tworzymy projekty ponadczasowe i funkcjonalne, które uwzględniają upodobania i oczekiwania naszych Klientów. Projektując wnętrza zwracamy szczególną uwagę na styl życia osób, które będą je zamieszkiwać. Chcemy, by kreowana przez nas przestrzeń idealnie zaspokajała potrzeby Klientów i w niepowtarzalny sposób oddawała ich indywidualność.

Ale głodniSTYLU to nie tylko wnętrza. Działamy kompleksowo w obszarze architektury i budownictwa. Posiadamy uprawnienia budowlane, szczególnie istotne w przypadku projektowania nowych obiektów oraz przebudowy i zaawansowanych remontów. Na każdym etapie naszej współpracy słuchamy, doradzamy, a kiedy trzeba odradzamy i tłumaczymy, dlaczego dane rozwiązanie nie jest najlepszym pomysłem. Nie boimy się mówić prawdy, ale robimy to w miły i delikatny sposób ;)

Dzięki naszemu wsparciu oraz wiedzy i doświadczeniu, remont i wykończanie wnętrza mogą być mniej obciążające.Wiemy bowiem, że to, co dla nas jest ekscytującym wyzwaniem, u wielu osób wywołuje stres. Pomagamy podejmować przemyślane decyzje, które wpływają nie tylko na wygląd danego miejsca, ale też codzienną wygodę użytkowania i funkcjonalność. Zwracamy uwagę na rzeczy, o których najczęściej się zapomina. Jesteśmy przy tym niezmordowani i pełni energii.

Klienci cenią nasz profesjonalizm na każdym etapie prac oraz sympatyczną współpracę.

Chcesz dowiedzieć się więcej ? Napisz do nas !

głodniSTYLU is a design studio which specializes in architecture and interior design. We are craving for new solutions and challenges which are brought with every, single project. We create projects which are timeless and functional and which include the preferences and expectations of our customers. When we design the interiors, we pay close attention to the lifestyle of people who will live in these. Our aim is to create and design the space in such way so it satisfies the needs of our customers and reflects their individuality in an unique way.
But głodniSTYLU do not focus only on the interiors. We work comprehensively in the field ofarchitecture and construction. We have the building qualifications what is extremely important in case of designing new facilities, rebuilding and advanced renovations.On each stage of our cooperation, we listen, advise and when it is needed – we advise against andexplain why given solution is not the best idea. We are not afraid of telling the truth but we are always nice and delicate ;) Thanks to our support, knowledge and experience, the renovation and finishing the interior are not thatstressful. It is all because we know, that all the things that for us are an exciting challenge – for many is very stressful. We help to make a considered decisions, which affect not only on the look of a given place but also on the comfort of everyday use and functionality. We pay attention to things, which are often forgotten. We are tireless and full of energy.Our customers appreciate our professionalism on every stage of the works and effective and nice cooperation. 

Would you like to know more? 

Please contact us!

Usługi
architektura i aranżacja wnętrz
Obszary usług
Polska południowa
Adres
44-100 Gliwice
Polska
+48-505124522 www.glodnistylu.pl