ArtDeco
edit edit in admin Poproś o opinię Nowy projekt

English version at the bottom of the page

Produkcją i montaż. Stawiamy na jakość i zadowolenie klienta, Produkujemy ogrodzenia nowoczesne niespotykane na polskim rynku. Tysiące wzorów.

Bezpłatny projekt i wycena. Bez zobowiązań.


Produkujemy altany , meble ogrodowe , donice , grille , ogrodzenia nowoczesne , stoły łóżka , obrazy , meble w stylu loft , panele ozdobne .

Projekt, wycena GRATIS

Wizualizacja dodatkowo płatna ale po dokonaniu zamówienia w całości zwracana.


Nasze wyroby DREWNIANE

produkujemy najwyższej jakości drzewa suszonego impregnowane ciśnieniowo malowane oryginalnymi lakierami wodorozcieńczalnymi (dbamy o zdrowie i środowisko)

Wyroby METALOWE DO WNĘTRZ

zabezpieczamy farbą proszkową podkładową oraz farbą proszkową nawierzchniową w dowolnym kolorze z palety RAL lub efekty specjalne typu skórka pomarańcza , struktura węża i inne.

Wyroby METALOWE NA ZEWNĄTRZ

cynkowane ogniowo aby zabezpieczyć stal na bardzo długie lata i malowane

farbą proszkową nawierzchniową w dowolnym kolorze z palety RAL lub efekty specjalne typu skórka pomarańcza , struktura węża i inne.

NASZE WYROBY WYSYŁAMY NA CAŁY ŚWIAT

MONTAŻ W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH UE (Norwegia, Szwecja, Dania, Niemcy, Holandia, Szwajcaria, Austria, Węgry, Chorwacja, Belgia, Słowenia, Litwa, Łotwa, Czechy, Ukraina)

WYSYŁKA ----- CAŁY ŚWIAT -----

INNE KRAJE PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM LUB E-MAIL

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU WYCENA I PROJEKT GRATIS BEZ ZOBOWIĄZANIA ZŁOŻENIA OFERTY

Zadzwoń przestaw swoją wizję ( po 3 dniach otrzymasz wstępną wycenę i projekt). W przypadku ogrodzeń altan, schodów dobrze jest do nas wysłać zdjęcie oraz opis (wymiary w przybliżeniu, pomysł, oczekiwania) terenu gdzie wyrób ma być zamontowany. Dzięki temu nasz projekt obrobimy na zdjęciu i klient ma lepsze wyobrażenie o efekcie końcowym.

SETKI WZORÓW , TYSIĄCE POMYSŁÓW. :-) Zadzwoń lub napisz co cię interesuje (np. ogrodzenie, altanka, ozdoby do ogrodu) a MY w ciągu 24h wyślemy do Ciebie na e-mail KATALOG z interesującymi Cię produktami

Jeśli nie ma czegoś w naszej ofercie ZROBIMY TO DLA CIEBIE a projekt i wizualizację otrzymasz maksymalnie w ciągu 7 dni. Wprowadzamy poprawki i decydujesz czy możemy zająć się produkcją. Do puki nie zaczniemy produkcji NIC NIE PŁACISZ

Nie zarabiamy na projektach!!! . ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ DO PŁATNOŚCI dopiero po zatwierdzeniu projektu i zamówieniu towaru.

~~WYSOKA JAKOŚĆ

`~~KRÓTKIE TERMINY PRODUKCJI

~~ATRAKCYJNE CENY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I SIĘ PRZEKONAJ

**********************English version*********************


Production and assembly. We focus on quality and customer satisfaction, We manufacture modern fences that are unheard of on the Polish market. Thousands of designs.

Free design and pricing. Unbound.We manufacture gazebos, garden furniture, flower pots, barbecues, modern fences, bed tables, paintings, loft style furniture, decorative panels.

Design, FREE valuation

Visualization additionally paid, but after the order is fully returned.Our WOODEN products

we manufacture the highest quality dried trees pressure impregnated painted with original water-borne varnishes (we care about health and the environment)

METAL PRODUCTS FOR INTERIORS

 we secure with a powder primer and topcoat powder in any color from the RAL palette or special effects such as orange peel, snake structure and others.

OUTDOOR METAL PRODUCTS

hot-dip galvanized to protect steel for very long years and painted

topcoat powder in any color from the RAL palette or special effects such as orange peel, snake structure and others.

WE SHIP OUR PRODUCTS WORLDWIDE

INSTALLATION IN POLAND AND SELECTED EU COUNTRIES (Norway, Sweden, Denmark, Germany, the Netherlands, Switzerland, Austria, Hungary, Croatia, Belgium, Slovenia, Lithuania, Latvia, Czech Republic, Ukraine)

SHIPPING ----- THE WHOLE WORLD -----

 OTHER COUNTRIES AFTER TELEPHONE OR E-MAIL AGREEMENT

PLEASE CONTACT THE QUOTE AND PROJECT FOR FREE WITHOUT THE OBLIGATION TO SUBMIT AN OFFER

Call and change your vision (after 3 days you will receive an initial quote and project). In the case of gazebos, stairs, it is good to send us a photo and description (approximate dimensions, idea, expectations) of the area where the product is to be installed. Thanks to this, we will process our project in the photo and the customer has a better idea of ​​the final result.

HUNDREDS OF DESIGNS, THOUSANDS OF IDEAS. :-) Call or write what interests you (e.g. fence, gazebo, garden decorations) and WE will send you a CATALOG with products that interest you within 24 hours

If there is something in our offer, WE WILL DO IT FOR YOU and you will receive the design and visualization within a maximum of 7 days. We make corrections and decide if we can deal with production. We won't start producing NICE anything until knock

We do not earn on projects !!! . YOU WILL COMMIT TO PAYMENT only after approving the design and ordering the goods.


HIGH QUALITY

`SHORT PRODUCTION DATES

ATTRACTIVE PRICES


CONTACT US AND CONVINCEUsługi
 • Produkcja
 • Montaż
 • ogrodzenia
 • meble ogrodowe
 • ogród
 • schody
 • altana
 • donica
 • taras
 • brama
 • furtka
 • styl loft
 • grill
 • bbq
 • stół
 • łóżko
 • obraz
 • panele ozdobne
 • Pokaż wszystko 18 usługi
Obszary usług
Kramsk and Polska
Adres
Kościuszki 25
62-511 Kramsk, Polska
Polska
+48-575812090
Prof pin.png%7c52.261472,18