WIZJA
edit edit in admin Poproś o opinię Nowy projekt

Projekty

Nowy projekt

Jak sugeruje słowo „Wizja” w nazwie pracowni, jej działalność opiera się na głęboko przemyślanym, „wizjonerskim” stosunku do kształtowania przestrzeni rozumianej jako kontinuum: od skali najmniejszych wnętrz i obiektów, poprzez bardziej znaczące budowle, skończywszy na skali miasta i jego formy w wymiarze urbanistycznym i planistycznym. Fundament pracowni stanowi przede wszystkim doświadczenie jej lidera, który jednak zawsze pozostawia młodszym współpracownikom dużą swobodę w tworzeniu wizji i rozwijaniu ich w procesie projektowania. Ostateczne decyzje podejmowane są wspólnie, aż do etapu realizacji poszczególnych dzieł. Podstawą pomysłów jest przekonanie, że forma zawarta w fizycznej materii budowli jest językiem niosącym przekaz, konkretną treść. Geneza formy to ścieżka, na której spotykają się elementy natury, kontekstu kulturowego, zwyczaje, tradycja – to, co zawiera się w doświadczeniach z przeszłości w połączeniu ze współczesnymi osiągnięciami cywilizacyjnymi. Wszystko jednak zawsze rozpatrywane jest w kontekście zaplanowanej dla obiektu funkcji. W tej dziedzinie sztuki, jaką jest architektura, niczego nie można traktować w oderwaniu od funkcji. Punktem wyjścia są oczekiwania zamawiającego, ale otwarta pozostaje furtka dla dialogu, podczas którego może się okazać, że kierunek tworzenia, do tej pory obcy inwestorowi lub przez niego nieuwzględniany, stanie się dla niego spełnieniem oczekiwań i zaspokoi jego potrzeby emocjonalne. W projektowaniu odrzucamy elementy zbędne, nieznajdujące usprawiedliwienia funkcjonalnego, będące wyłącznie ornamentem. Prowadzi to do swoistego „minimalizmu”, w którym upatrujemy cech piękna. Podstawą języka twórczości staje się więc czysta geometria, a w konsekwencji jednoznaczne artykułowanie krawędzi płaszczyzn budujących formę. Drogą do celu są zawsze indywidualne, innowacyjne pomysły; nigdy nie stosujemy modnych rozwiązań.

Usługi
projektowanie architektoniczno-urbanistyczne
Obszary usług
  • Kraków
  • Polska
  • Europa
  • cały świat
Nagrody i wyróżnienia
  • 2012 Konkurs Vasco Integracja w kategorii projekt zrealizowany – I miejsce
  • 2010 Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Burowie
  • 2007 Nagroda I stopnia Ministra Budownictwa za zrealizowany projekt Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • 2006 X edycja konkursu Polski Cement w Architekturze na najlepszą realizację architektoniczną z użyciem technologii żelbetowej – wyróżnienie SARP, Polski Cement
  • 2004 Realizacja Roku 2003 – nagroda Krakowskiego Oddziału SARP za budynek wielorodzinny przy ul. Fabrycznej w Krakowie
Adres
ul. Wróblewskiego 3/1
31-148 Kraków
Polska
+48-126326652 www.wizja.krakow.pl

Opinie

prawie 3 lata temu
ponad 5 lat temu
prawie 7 lat temu