Budowa garażu - o czym należy pamiętać?

Zapytanie ofertowe

Numer jest nieprawidłowy. Sprawdź kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu.
By clicking Wyślij I confirm I have read the Polityka prywatności & agree that my foregoing information will be processed to answer my request.
Note: You can revoke your consent by emailing privacy@homify.com with effect for the future

Budowa garażu – o czym należy pamiętać?

Milena Zawistowska Milena Zawistowska
Canonbury Square Nowoczesny garaż od IQ Glass UK Nowoczesny
Loading admin actions …

W pierwszej kolejności na pustej działce planujemy wymarzony dom. Dopiero później realizujemy plany na dogodne miejsce gospodarcze, w którym będziemy mogli przechowywać rozmaite, sezonowe rzeczy oraz parkować auto. W polskich gospodarstwach projekt na garaż najczęściej składa się z jednego budynku. Jednak według obowiązującego prawa budynek gospodarczy to nie to samo co garaż. Ten pierwszy definiuje się fachowo jako budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, natomiast garaż to miejsce do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu. Z tego rozróżnienia wynika, że budynek gospodarczy można zbudować na działce na podstawie zgłoszenia, zaś garaż na podstawie pozwolenia na budowę, czyli tak jak jest to w przypadku zwykłego budynku mieszkalnego. Jest to na tyle większe utrudnienie, że pozwolenie na budowę wymaga załatwienia wielu formalności i jest bardziej kosztowne niż zwykłe zgłoszenie. Nie ma to znaczenia, czy garaż będzie zbudowany z lekkiej czy ciężkiej konstrukcji. Z ostatnio znowelizowanych przepisów wynika, że o ile nie jest to obiekt tymczasowy i przekracza on 35m2 powierzchni zabudowy, niestety zawsze będziemy musieli pofatygować się o legalne ustanowienie i zaakceptowanie projektu budowy garażu na naszej działce w formie pozwolenia. O czym więcej pamiętać przy jego budowie i wykończeniu? Dowiecie się poniżej.

Ciekawe miejsca na auto wokół domu i nie tylko, obejrzycie w Katalogu Inspiracji A gdzie Ty parkujesz swoją brykę? Zapraszamy!

Parametry budowlane

Canonbury Square Nowoczesny garaż od IQ Glass UK Nowoczesny
IQ Glass UK

Canonbury Square

IQ Glass UK

Prawo budowlane przewiduje mnóstwo wytycznych, które muszą spełniać budynki. Z założenia, istnieją one nie po to, by uprzykrzyć nam życie narzucając z góry konkretne ograniczenia, ale są dla nas przydatną wskazówką prawidłowego projektowania obiektów różnej użyteczności, które bezwzględnie musimy wziąć pod uwagę, chcąc zbudować budynek spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa i nie tylko. A więc garaż powinien być: 

- wysoki na co najmniej 2,2m,

- akustycznie wyizolowany w ścianach i stropach, jeśli jest przyłączony do budynku o innej użyteczności oraz szczelny; zabezpieczający przed przenikaniem szkodliwych gazów do sąsiednich pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- zapewnioną wymianę powietrza; wentylację,

- mieć wjazd lub wrota garażowe szerokie co najmniej na 2,3m i wysokie w świetle na przynajmniej 2m,

- mieć przeciwpożarowe instalacje,

- mieć spadki do kanalizacji w posadzce.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Na samym początku, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych, należy zająć się formalnościami. W tym celu trzeba udać się do odpowiedniego urzędu gminy i sprawdzić czy nasz teren jest objęty planem zagospodarowania miejscowego. Jeśli tak, to taka sytuacja znacząco przyśpieszy nasze działania, ale jeśli nie, to procedura uzyskania decyzji o warunkach zabudowy – a w rezultacie pozwolenia na budowę – może potrwać nawet do kilku miesięcy. W tym czasie przeprowadza się analizę urbanistyczną i sprawdza zgodność projektu z innymi, pośrednio związanymi organami, na przykład z zarządcą dróg. Nie gwarantuje to jednak wydania pozytywnej dla naszych zamiarów, decyzji. Umiejscowienie i wygląd budowli musi spełniać zasadę dobrego sąsiedztwa, czyli to, że nowa zabudowa musi być dostosowana do funkcji obiektów już istniejących i wyklucza ona zabudowę sprzeczną z funkcjami już istniejących obiektów.

Projekt budowlany u architekta

Następnie należy zlecić architektowi wykonanie projektu budowlanego garażu, albo kupić gotowy i zlecić jego adaptację do istniejących warunków. Cena gotowego projektu garażu na wyłącznie zezwolenie wynosi od około 300 zł do średnio 800 zł na pozwolenie, a także więcej przy znacząco rozbudowanym planie tegoż budynku. W każdym wypadku projekt musi być zgodny z ustaleniami planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i spełniać wymagania dla garaży określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych, o których wspominaliśmy powyżej.

Wniosek o pozwolenie na budowę

Następnym krokiem jest udanie się do starostwa powiatowego po uzyskanie pozwolenia na budowę upragnionego garażu. Do wniosku niezbędne są dokumenty takie jak:

- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego, 

- oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli nie ma planu miejscowego. 

Urząd powinien wydać pozwolenie w ciągu 65 dni, a my musimy wszcząć budowę nie później niż 3 lata po otrzymaniu tej decyzji. W przeciwnym razie pozwolenie wygaśnie.

Nadzór

Klasyczny garaż od homify Klasyczny

Przed rozpoczęciem budowy należy wyznaczyć jej kierownika, kupić i zarejestrować dziennik budowy. Musimy także zawiadomić inspektorat nadzoru budowlanego o wszczęciu budowy garażu na 7 dni przed tym terminem oraz złożyć zgłoszenie o zakończeniu prac na 21 dni przed planowanym wszczęciem jego użytkowania.

Wyposażenie i dekoracja

Nie ma natomiast żadnych szczegółowych wytycznych co do wyposażenia takiego pomieszczenia. My jednak musimy pamiętać o wszelkiego rodzaju głębszych lub płytszych półkach, w zależności od dostępnego miejsca, zaczepach, haczykach na ścianach, które na pewno bardzo przydadzą się do przechowywania rzeczy gospodarczych, związanych nie tylko z konserwowaniem auta. Wnętrze garażu powinno być przynajmniej otynkowane, a świetnym pomysłem jest jego dekoracja ściennymi malowidłami! W takim pomieszczeniu wszystkie chwyty są dozwolone!

Co dla Was jest najważniejsze w funkcjonalności garażu?
Whitton Drive od GK Architects Ltd Nowoczesny

Chcesz zbudować lub wyposażyć dom?
Skontaktuj się z nami!

Znajdź inspirację do Twojego domu